Terugbetalingsbeleid

Wakuli / Refund Policy

Herroepingsrecht

  1. Bij de aankoop van producten heeft de Besteller de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de bestelde producten door of namens de Besteller.
  2. Bij het gebruik maken van het herroepingsrecht zal de Besteller zorgvuldig om gaan met het product en de verpakking van de koffie gesloten houden. Daarna zal de Besteller de zak koffie in originele staat en verpakking onverwijld aan Wakuli retourneren, daarmee handelend conform de verstrekte redelijke en duidelijke instructies van Wakuli.
  3. Gezien de garantie van versheid van Wakuli’s producten én de kwaliteit en smaken die nauw samenhangen met de versheid van deze producten, te rekenen vanaf de datum waarop de koffie wordt gebrand, kan de Besteller geen gebruik maken van het herroepingsrecht, indien de Wakuli’s koffieproducten niet binnen 10 dagen na dato van het branden van de koffie geretourneerd zijn aan het adres van Wakuli.
  4.  Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Wakulimarket B.V., Nieuwendammerdijk 526P, 1023 BX Amsterdam
  5. De koffie al geopend en is het toch niet helemaal wat u had verwacht? Misschien maakt u een vriend/vriendin of de buren ontzettend blij met de overgebleven koffie!

Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de Besteller gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen uitsluitend de kosten van terugzending voor rekening van de Besteller.
  2. Indien de Besteller een betaling heeft verricht, zal Wakuli dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.