Verschil tussen Fairtrade & Direct Trade koffie

In de zoektocht naar eerlijke en duurzame koffie keuzes op het gebied van koffie, kom je vaak de termen "fairtrade" en "direct trade" tegen. Maar wat is het verschil tussen deze twee benaderingen? In dit artikel gaan we dieper in op de belangrijkste verschillen tussen fairtrade en direct trade koffie, en waarom direct trade koffie het wat ons betreft wint als het gaat om eerlijke handel en smaak.

 

Koffieboeren lachen | Verschil tussen Fair Trade & Direct Trade koffie

 


Wat is Direct Trade Koffie?

Direct Trade koffie is een benadering die draait om zo direct mogelijke relaties tussen koffieboeren en kopers - in één woord: koffie in direct handel. In plaats van via tussenpersonen te gaan, werken boerenorganisaties en coöperaties rechtstreeks samen met koffiebranders. Dit creëert een transparante en nauwe samenwerking door de hele keten, van boer tot kopje. Direct trade koffie geeft boeren meer invloed op de prijs die ze voor hun koffie krijgen en geeft ze meer inzicht in de verwachtingen en kwaliteitseisen van hun partners. Direct trade is een goede basis voor een langdurige relatie die de hele gemeenschap ten goede komt. 

Wat zijn de exacte voordelen van direct handel

  • Eerlijke prijs voor de koffieboeren
  • Hoog kwaliteit koffie
  • Meer aandacht voor duurzame koffieproductie

Wat is Fairtrade Koffie?

Fairtrade koffie wordt verhandeld volgens richtlijnen die zijn vastgesteld door onafhankelijke organisaties zoals Fairtrade International (vroeger Max Havelaar). Het is een gecontroleerde handel. Het Fairtrade-keurmerk garandeert dat bepaalde sociale en milieunormen worden nageleefd. Dit omvat onder andere het betalen van een minimumprijs aan koffieboeren en het verstrekken van certificaten die aantonen dat aan deze normen wordt voldaan. Daarom verleent het fairtradecertificaat geloofwaardigheid.

 

Wakuli medewereker tussen koffieboeren in Rwanda | Verschil tussen Fair Trade & Direct Trade koffie


Verschillen tussen Fairtrade en Direct Trade Koffie

Er zijn talloze verschillen tussen de twee handelsmethoden (voor zowel koffieboeren als koffieliefhebbers). De belangrijkste zijn de volgende:

  • Handelsrelatie
  • Transparantie en Traceerbaarheid
  • Flexibiliteit en kwaliteit
  • Impact op Gemeenschappen
  • Lange Termijn Relaties

 

Handelsrelatie

Fairtrade koffie is gericht op het kopen van koffie van boeren tegen een minimumprijs, ongeacht de directe relatie met hen. Direct trade koffie draait om langdurige samenwerkingen en wederzijds begrip tussen koffieboeren, handelaren en branders.


Transparantie en Traceerbaarheid

Direct trade koffie biedt een hogere mate van transparantie en traceerbaarheid. Je kunt vaak precies ontdekken waar je koffie vandaan komt en wie het heeft verbouwd. Bij fair trade koffie is de traceerbaarheid soms minder duidelijk.


Flexibiliteit en kwaliteit

Direct trade koffiebranders hebben de flexibiliteit om te werken aan verbetering van de kwaliteit en smaakprofielen van de koffie. Fairtrade richtlijnen bieden op dit vlak veel minder voordeel en kunnen soms zelfs beperkend zijn voor kwaliteitsverbetering.


Impact op Gemeenschappen

Fairtrade en Direct trade kunnen beiden een positief effect hebben op de gemeenschap. Vaak worden de premies die betaald worden voor Fairtrade koffie ingezet voor sociale doelen waar boeren voor stemmen. Denk aan een nieuwe school of een waterput.  Direct trade koffie kan, indien met de juiste intenties bedreven, een diepere en bredere impact hebben op de lokale gemeenschap, omdat het zich richt op duurzame, economische ontwikkeling en groei. Hierbij is het uitgangspunt dat wanneer boeren beter betaald krijgen, ze gestimuleerd worden om duurzamer te telen en te werken aan kwaliteit en dat zo hun lange termijn perspectief verbetert. 


Lange Termijn Relaties

Direct trade koffie stimuleert langdurige relaties tussen koffieboeren en branders, wat leidt tot stabiliteit en continuïteit voor beide partijen. Fair trade kan soms kortstondig zijn. Je kunt als koffiebrander Fairtrade koffie van de plank kopen bij een handelaar zonder te weten waar de koffie vandaan komt. 


Direct Trade Koffie van Wakuli: Een Betere Keuze

Bij Wakuli omarmen we direct trade met passie. Onze direct trade koffie staat voor hoogwaardige specialty koffiebonen, ethische, gelijkwaardige handel en betere smaken. We hechten waarde aan langdurige relaties en zetten ons in voor duurzaamheid. Dit doen we door met verschillende partners te werken aan regeneratieve productie: bodemverbetering, vermindering van gebruik van kunstmest en pesticiden en het telen van verschillende gewassen tussen de koffie. Kiezen voor onze koffie betekent kiezen voor een heerlijke kop koffie met een positieve impact.

 

Geele Wakuli pouch op koffiebessen - Verschil tussen Fair Trade & Direct Trade koffie 

Waarom werkt Wakuli niet met gecertificeerde koffie?

Onze koffie is niet gecertificeerd. Want ook al is fairtrade koffie een stuk beter dan “gewone” bulk koffie. Het kan echt nog een stuk beter. We zetten in op een directe relatie, we weten precies wat boeren verdienen aan onze koffie en daarover zijn wij transparant, we stimuleren kwaliteitsverbetering zodat boeren hun specialty koffie ook aan andere klanten kunnen verkopen voor een goede prijs, we tackelen gezamenlijk de belangrijkste uitdagingen waarmee boeren stoeien en we komen jaar na jaar terug. De extra kosten die boeren moeten maken voor de certificering kunnen ze wat ons betreft beter gebruiken om te investeren in hun bedrijf.


Samenvattend, terwijl fair trade koffie een belangrijke stap is in de richting van eerlijke handel, biedt direct trade op de Wakuli manier een diepere verbinding, betere kwaliteit en langdurige impact op het leven van koffieboeren.

 

---

Wil je een eerlijkere koffie-industrie steunen en echt impact maken met elke sip van je heerlijke ochtendkoffie?

Probeer al onze verschillende smaken met het Wakuli Proefpakket

Koffieboeren en Wakuli-medewerkers sorteren samen koffiebessen - Fair Trade vs Direct Trade koffie